image

اولین نمایشگاه دانشگاه های ترکیه در مراکش

  • clock5 juin 2022
  • eye 2350
  • loacation مراکش | Rabat

اولین نمایشگاه دانشگاه های ترکیه در مراکش و بازدید از مدارس بین المللی