image

دومین نمایشگاه دانشگاه های ترکیه در امارات متحده عربی

  • clock13 mai 2022
  • eye 2012
  • loacation Emirats Arabes Unis | Dubai

دومین نمایشگاه دانشگاه های ترکیه در امارات متحده عربی و بازدید از مدارس بین المللی